• SOYA CHICKEN KATSU

  • Giá: 89.000 vn₫

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

TIGER EYE

TIGER EYE - 65.000 vnđ

TAKO ROLL

TAKO ROLL - 65.000 vnđ

BOSTON ROLL

BOSTON ROLL - 55.000 vnđ

KAMIKAZE

KAMIKAZE - 65.000 vnđ

SOYA CHICKEN KATSU

SOYA CHICKEN KATSU

SOYA CHICKEN KATSU

SOYA CHICKEN KATSU

SOYA CHICKEN KATSU
SOYA CHICKEN KATSU